Privacy- en cookieverklaring

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt.

Secretbox.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Lees hierver meer in onze Privacy- en cookieverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om je persoonsgegevens op jou aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Secretbox.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2017.

  • Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

   Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

   • NAW gegevens
   • Telefoonnummer
   • Factuuradres
   • Emailadres
   • Betalingsgegevens

   De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

   • Voor het afhandelen van de bestelling
   • Om u te informeren over nieuwe producten en diensten van Secretbox
   • Om onze diensten te verbeteren
   • Om de website voor u te verbeteren, waaronder het tonen van gerichte advertenties
  • Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze Privacy- en cookieverklaring.

  • Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Wij zullen dit uitsluitend per e- mail doen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

  • Als u via onze website deelneemt aan winacties, dan kunnen wij in verband met deze actie uw persoonsgegevens aan onze partners verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen door onze partners alleen gebruikt worden voor de registratie en afhandeling van de winactie en zullen niet gebruikt worden voor het versturen van commerciele berichten.

  • Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

   Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  • Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

   Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze Privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

   Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:
   – Google Analytics
   – Symplitics

   Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:
   – het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
   – het optimaliseren van onze diensten;
   – het afstemmen van de advertenties op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
   – het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

   Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de Privacy- en cookieverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

   Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  • Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door de (offline) gegevens van uw klantenkaart te koppelen aan uw onlinegegevens, zoals online bestellingen en klikgedrag. Op basis hiervan kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen.

  • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij opp onze website waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacy- en cookieverklaring genoemde doelen.

  • Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de Privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  • Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  • Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.
   Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

   U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  • Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

   Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

   4online B.V. h/o Secretbox.com
   Tivolistraat 6
   NL – 5017 HP Tilburg
   Tel: +31 13 5906 638
   E-mail: info@secretbox.com
   KvK 58496300
   BTW NL853064581B01

Inschrijven Nieuwsbrief